Насловна


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Page:  1 2 Next »
Појам Дефиниција 
бајам

м (bàjam), [вријанта од тур. badem од перс. bādām] бадем

бајта

ж (bájta) шупа, колиба, барака, земуница

баџа

ж (bàdža) кровни прозор

Синоними (раздвојити их усправном цртом): капак, шибер
бабуљ

м (bȁbūlj) омањи камен који се може без напора руком бацити, каменица

Синоними (раздвојити их усправном цртом): каменица
баверин

м (bavèrīn, baverína), [итал. bavaglino] платнени убрушчић који се веже око врата малом дјетету, партикла

бавити се

несвр. (bàviti se) задржавати се

баглама

ж (baglàma) шарка на вратима, прозорима и сл.

бад

м (bȃd)

  1. 1. дуги штап с гвозденим шиљком на врху којим се гоне волови
  2. 2. в. бадина
Синоними (раздвојити их усправном цртом): остан
бадиљ

м (bàdīlj, badílja), [итал. badile] лопата

бадина

м (bàdina) штап којим се тресу бајами

базати

несвр. (bázati) лутати

бак

м (bȁk) бик

баканџа

ж (bàkāndža), [мађ. bakancs, bokkancs] гломазна, тешка ципела

бакрач

м (bàkrač) котао или лонац од бакра који служи за кување; објешен је о вериге и виси изнад огњишта.

баланцин

м (balàncīn, -ína) полуга на коњским колима за коју се везују хамови

Синоними (раздвојити их усправном цртом): вагир
балатура

ж (balàtura), [срлат. ballatorium, итал. ballatoio] тераса испред улаза у таван

балота

ж (bàlota), [сјеверноитал. ballota, итал. pallota од palla кугла] боћа

банак

м (bȁnak, bȃnka), [итал. banco]

1. клупа без наслона која је дио намјештаја

2. тезга (у дућану или на пијаци)

банда

ж (bȃnda), [итал. banda] страна: на ову банду, на другу банду...

баракокула

ж (barakȏkula) кајсија

баса

ж (bása) млијечни производ добијен цијеђењем киселог млијека.

бацељ

м (bàcelj) лист црног лука на коме се налази сјемење

бачва

ж (bàčva) буре; нпр. бачва вина

башка

прил. (bàška), [тур. başka] посебно, одвојено; на страну

баштонац

м (baštónac, baštónca) аш баштони в. аш, баштоне

баштоне

ж мн. (bȁštone, bȁštōnā/baštónī, bȁštonama/baštónima), [венец. bastòn, итал. bastone] један од знакова у италијанским картама (штап)

башча

ж (bášča и bȃšča) башта

бељити се

несврш. (béljiti se, bȇljīm se) ругати се некоме, задиркивати некога показујући језик

Синоними (раздвојити их усправном цртом): плазити се
беванда

ж (bèvānda), [итал. bevanda пиће] разводњено вино

бегенати

несвр. (begènati)

  1. 1. процјењивати квалитет нечега; потврђивати да је нешто добро; нпр. пробати јело, па рећи утиске о пробаном јелу и сл.
  2. 2. одобравати
бедевија

ж (bedèvija) кобила

бена

ж (bȅna), [тур. bön]

  1. 1. будала, глупан
  2. 2. врста птице, шљука
бенатати

несвр. (benátati) говорити глупости; лудирати се

бенаш

м (bȅnāš), в.(bȅna) нпр. "Бенашу један, гдје си ти видио да се кљусад вежу пред цркву?!"

бердокати

несвр. (berdókati) викати при говорењу

берекин

м (berèkīn, -ínа), [итал. birichino] несташан, распуштен дјечак, деран, мангуп

бескаран

прид. (bȅskāran) миран, тих, повучен; онај који не извољева

бештија

ж (bȅštija), [лат. bestia, итал. bestia]

1. животиња

2. окрутан човјек, неваљалац, битанга

бештимати

несвр. (beštìmati, -ām), [итал. bestemmiare] псовати свеце

биљац

м (bìljac, bìljca, ген. мн. biljácā) ткани вунени покривач

Синоними (раздвојити их усправном цртом): бељ|бијељ
бићерин

м (bićèrīn, bićerína), [итал. bicchierino] мала чаша (обично за ракију)

биж

м (bȋž, bíža, мн. bíži), [венец. biso]
грашак (зрно или стабљика); (мн.) зрневље грашка, грашак припремљен као јело

бирса

ж (bȋrsa), [срлат. birsa, грч. býrsa: кожа] скрама, плијесан на вину коју проузрокује једна врста гљивице

блебнути

сврш. (blȅbnuti) треснути; пасти с висине

Бодул

м (Bȏdul), [венец. badalo дебео; глуп] становник јадранских острва

Бодулац

м (Bodúlac, Bodúlca) в. Бодул

Бодулица

ж (Bodùlica) становница јадранских острва

бокун

м (bòkūn, bokúna), [итал. boccone] комад, парче: бокун крува

бола

ж (bóla) болест, бољка

бортати

несвр. (bòrtati, -ām) лоше се осјећати, поболијевати

Page:  1 2 Next »

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.