Насловна Рјечник


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Сва слова  A g Ђ Ј Љ Ћ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш
Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8... Next »
Појам Дефиниција 
канала

ж (kȁnala) славина, чесма

кантрига

ж (kàntrīga) в. катрига

кантун

м (kàntūn, -úna), [итал. cantone] угао, ћошак

кантунал

м (kantùnāl, kantunála), [итал. cantonale] ноћни ормарић

кантуналић

м (kantunàlić) в. кантунал

капац

biti sposoban(na), biti u stanju, imati moc

каприц

м (kàpric), [aустр. њем. Kaprize од итал. capriccio] хир, инат

капула

ж (kȁpula), [клат. cepulla] црни лук

кар

м (kȃr), [итал. carro] запрежна кола

карета

ж (karèta) чеза, кочија

каријола

ж (karìjōla), [итал. carriola] ручна колица с једним точком

Синоними (раздвојити их усправном цртом): тачке
каривола

ж (karìvōla) в. каријола

карик

м (kȁrik), [итал. carico од caricare товарити, пунити] карта која носи десет или једанаест пуната у бришкули (трица или аш)

карта

ж (kȃrta), [лат. charta, грч. chartēs лист папируса] папир, хартија

катрига

ж (kàtrīga, дат. kàtrīgi), [лат. cathedra, венец. carèga] столица

каул

м (kȃul), [итал. cavolo купус] карфиол

кацијола

ж (kacìjōla), [венец. cazziòla, итал. cazzuola] велика жлица са полукугластим дијелом за захватање и сипање течног и житког јела

Синоними (раздвојити их усправном цртом): заимача|кутлача|сипача
кацивола

ж (kacìvōla) в. кацијола

кашњик

м (kȁšnjīk) доњи чеп на бачви

кашета

ж (kàšetа ген. мн. kȁšētā), [итал. cassetta] омањи сандук, шкриња

кашун

м (kàšūn) дрвени сандук

кварта

ж (kvȃrta, ген. мн. kvȁrātā и kvȃrtā), [лат. quarta четврта] стара мјера за житарице (= 4 варићака или 16 варићака)

квасина

ж (kvàsina) сирће, оцат

отићи на квасину: постати сулуд, луцкаст

кист

м (kȉst, kìsta), [рус. кист] четкица за бојење; сликарска четкица

киштра

ж (kȉštra) дрвена, картонска, лимена кутија; гајба за воће

клак

м (klȁk), [лат. calx, њем. Kalk] креч

клапац

м (klápac, klápca) дјечак, момчић

класти

несврш. (klȁsti, kládem) сипати течно или житко јело (кацијолом)

клачарда

ж (klàčārda) слој креча који отпадa са (старог) зида

клепати

несвр. (klèpati, -ām) ударати чекићем оштрицу косе (да би се начинила храпавом)

несвр. (klépati, klȇpām) ударати некога

клипа

ж (klȉpa) мотка, јачи прут

ковачија

ж (kovàčija) ковачница

когула

ж (kȏgula) џезва

кожун

м (kòžun) дио одјеће од овчије вуне; прслук, кожух

козолица

ж (kozòlica) посуда са водом у којој стоји брус за оштрење косе

колајна

ж (kòlājna), [итал. collana] огрлица

колачићи

м мн (kolàčići) уштипци

колтрина

ж (kòltrīna), [итал. coltre покривач] завјеса

комоћа

ж (kòmoćа) дио коњске опреме

комоћар

м (kòmoćār) занатлија који прави комоће

комуша

ж (kòmuša)

  1. 1. листови који обавијају кукурузни клип; ољуштени листови с кукурузног клипа
  2. 2. в. корун
комушати

несврш. (komùšati, -ām) скидати комушу са кукурузног клипа

кондунати

свр. (kondùnati, -ām), [итал. condannare] осудити на робију

коноба

ж (kònoba, ген. мн. kȍnōbā), [клат. canaba крчма] подрум, просторија у којој се држи вино

копе

ж мн. (kȍpe) в. купе

копоран

м [итал. capperone], (kopòran) кратак горњи капут, дио народне ношње

корда

ж (kȏrda), [итал. corda] фитиљ за паљење

коричар

м (kȍričar) ковани нож

корун

м (kòrūn, korúna) окруњени клип кукуруза

косјерити се

несвр. (kosjériti) срдити се, бити набусит

Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8... Next »
Сва слова  A g Ђ Ј Љ Ћ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.