Насловна Рјечник


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Појам Дефиниција 
ваје

прил. (vȁjē) в. вавје

вабити

несврш. (vábiti, vȃbīm) мамити животињу нарочитим узвицима: вабити туке

вавје

прил. (vàvje) увијек (од цсл. вавијек)

вагир

м (vàgir) дио коњске опреме

Синоними (раздвојити их усправном цртом): ждрепчаник
важ

м (vȃž, váža), [итал.vaso] конзерва, лименка

важо

м (vàžō, važóla), [од фажол од итал. fagiolo] пасуљ, грах

валати

несвр. (vȁlati, -ām)

1. гатати, врачати, бајати

2. вјеровати: слабо он вала у то

3. марити за некога, пазити га, бринути о некоме (обично о стaријим особама): не вала ни у ћаћу

вареника

ж (varènika) слатко млијеко

варићак

м (vàrićak) дрвени суд за жито, који служи и као мјера за исто (7кг)

варити

несврш. (váriti, vȃrīm) кувати

варица

ж (vȁrica) кувано јело (жито, кукуруз и пасуљ) које се спрема на дан Св. великомученице Варваре (17.12.), два дана прије Светог Николе, а још се у народу овај дан назива и Вариндан. нпр. "Варица се вари, Савица (Преподобни Сава Освећени;18.12.) је `лади, Никола (19.12.) је куса дебелије трбуса."

ватраљ

м (vȁtralj) лопатица за жар; жарач

вежањ

м (vȇžanj, vȇžnja) уже којим се веже стока

вела

ж (véla), [мађ. fél] врста, сорта

веранда

ж (vèrānda) тераса веће површине уз кућу, оивичена оградом, или не, уз коју се може пружити винова лоза...

Синоними (раздвојити их усправном цртом): трем
вериге

ж мн (vèrige) ланци; ланци на којима је објешен бакрач, пека и сл. изнад огњишта

вешта

ж (vȅšta), [лат. vestis, итал. veste] хаљина

виђа

ж (víđa) претходница петролејске лампе коришћена у Лици...

вигањ

м (vȋganj) ковачница

вилар

м (vìlār, vilára, мн. vilári) врста лаке, женске обуће од коже

вини

прид. (vȋni) исти, сличан,... нпр. "Вини своја матер!"

виника

ж (vìnika) врста шљиве, џанарика

винта

ж (vȋnta) кочница на запрежним колима

винтати

несвр. (vìntati) завртати, окретати

влакуља

ж (vlàkulja) в. плаза

војме

узв. (vȍjme и vòjme) в. ајме

водијер

дрвена посуда у којој се у води држе алати за оштрење косе приликом косидбе а која се веже за појас

врегати

несвр. (vrègati, -ām), [итал. fregare] рибати четком: врегати подове

вренка

ж (vrénka) в. вареника

вригати

несврш. (vrȉgati, -ām), [итал. friggere] пржити

врлет

ж (vȑlēt) стрмен, стрмина; крш

вршка

ж (vȓška i vȑška) плетена корпа од шибља или металне жице, који служи за ловљење рибе

вучија

ж (vùčija), [тур. fıcı од нгрч. boutsí] дргуљасти дрвени суд, сличан бачвици, у коме се држи и преноси вода (и друге течности)

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.