Насловна


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Page:  1 2 Next »
Појам Дефиниција 
паљак

м (pàljak) шеварка, кутлача

палина

ж (pàlīna), [итал. palina] стуб на који се ослања ограда, плот, жица у винограду и сл.

памидор

м (pamìdōr, -óra) в. помидор

пантагана

ж (pantàgāna и pantagȃna), [итал. pantegana] пацов

панцета

ж (pànceta, ген. мн. pȁncētā), [итал. pancetta од pancia трбух] сланина прошарана месом

паоци

м мн. (pàoci) дјелови точкова запрежних кола; данашњим језиком и на точковима модерних моторних возила фелна

папар

м (pàpar, pàpra), [лат. piper] бибер

папршњак

м (pàpršnjāk) доњи дио јагњеће ноге којим се затвара отвор на трбуху јагњета које се пече

парип

м (pàrip) коњ

пасати

свр. (pàsati), [итал. passare] (о времену) проћи: _пасало два-три дана

несвр. (pȁsati, pȁšēm), [њем. passen] бити таман по мјери, пристајати, одговарати

пастрва

ж (pȁstrva) 1. врста рибе (пастрмка) 2. суво (димљено) овчије месо

патент

м (pàtent) рајсфершлус

паце

с (páce) наличје одјеће

пашта

ж (pȁšta), [итал. pasta] тјестенина

(све је то) иста пашта: (све су то) исти људи или исте ствари; исти су, једнаки су...

пашташута

ж (paštašȕta), [итал. pasta asciuta] јело направљено од паште и меса са разним додацима

пека

ж (pȅka) жељезна посуда у облику поклопца, која се стави на огњиште и загрне жаром, да би се под њом нешто испекло: крув испод пеке

Синоними (раздвојити их усправном цртом): сач
пекмез

м (pèkmez) џем

пена

ж (pȇna) сађена борова шума

перда

ж (pérda), [тур. perde од перс. perde] преграда

перушати

несвр. (perùšati, -ām)

1. скидати перје са живине

2. в. комушати

першин

м (pèršin), [лат. petroselinum од грч. petrosélinon] зачинска зељаста биљка из породице штитарки (Pertoselinum crispum)

петровача

ж (pètrovača) в. _петровка

петровка

ж (pètrōvka) смоква (или јабука) која сазријева око Петровдана

петрусмен

м (petrùsmen), в. першин

петун

м (pètun) бетон

пијат

м (pìjat, ген. мн. pȉjātā), [итал. piatto] тањир

пиљак

м (píljak, píljka) мањи одломак камена, каменчић изглађен и заобљен

пињур

м (pìnjūr, pinjúra)

  1. 1. в. пирун
  2. 2. в. пињурице
пињурице

ж мн. (pinjùrice), [в. пирун] пољопривредно оруђе са дрвеном дршком и четири жељезна зуба које служи за набадање траве, сијена, сламе и сл.

пића

ж (pȉća) храна за домаће животиње (сијено, дјетелина и сл.)

пиз

м (pȋz), [итал. peso] тег, терет, камен којим се притискује месо које се припрема за зиму

пизати

несврш. (pìzati,-ām), [в. пиз] бити тежак, тежити: пиза два кила

пикет

м (pìket), [фр. piquet, енгл. picket, њем. Pikett] кочић за који се везује млада винова лоза

пикут

м (pȉkūt) сићушни инсект који напада перад: мали као пикут

пила

ж (píla) тестерa:ручна пила, моторна пила

пилати

несврш. (pìlati, -ām) резати, пресијецати пилом

пирија

ж (pȋrija), [венец. piria] лијевак

пирити

несвр. (píriti) дувати; нпр. "Пири бура, све враг носи!"

пирула

ж (pȋrula) в. пирија

пирун

м (pìrūn, pirúna), [нгрч. peiroúni] виљушка

питар

м (pìtār,-ára), [срлат. pittarium према грч. pithárion] посуда за цвијеће, саксија

питур

м (pìtūr, -úra), [итал. pittore - сликар] онај који боји зидове, молер

питурати

несвр. (pitùrati, -ām), [итал. pitturare] фарбати

пладањ

м (pládanj) тањир

плаза

ж (pláza) дрвени предмет који је служио као ослонац плугу приликом вожње путем

плата

ж (plȁta) чаршав; в. ланцун

плиторак

м (plítorak) в. приторак

појата

ж (pòjata, ген. мн. pȍjātā) сеоска зграда у којој се држи сточна храна (сијено, слама и др.)

поџевендати се

свр. (podževèndati se, -ām) посвађати се

побранати

сврш.(pobrànati,-ām)

  1. 1. прећи браном преко изоране земље
  2. 2. лоше проћи, надрљати
Page:  1 2 Next »

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.