Насловна Рјечник


Рјечник

У рјечнику има 653 ријечи.  Додај нову ријеч
Претрага појмова (дозвољени су регуларни изрази) 
Почиње са  Садржи  Тачан појам
Page:  1 2 Next »
Појам Дефиниција 
шћулити се

сврш. (šćúliti) скупити се, шћућурити се

шајтов

м (šàjtov) новчаник

шалица

ж (šȁlica) шоља за кафу, чај...

шарак

м (šárаk, -rka) недозрели грозд, непотпуни хлад

шеварка

ж (šèvārka) кутлача; в. шехварка (турцизам који се сусреће у Босни)

шиник

м (šìnik, ген. мн. šȉnīkā), [тур. şinik од нгрч. choinix] стара мјера за жито (= 5 врићака)

шипило

с (šȉpilo) фалц

шкаљ

м (škȁlj, škàlja), [итал. scaglia] ситно камење; туцаник

(имати) (пара) као шкаља: (имати) (пара) напретек, у изобиљу

шкабелин

м (škabèlīn, škabelína), [итал. sgabello: клупица од лат. scabellum, итал. дијал. scabel] ноћни ормарић

шкавацера

ж (škavàcēra), [венец. scovazzi смеће] лопатица за смеће

шкавацин

м (škàvacīn, škavacína), [венец. scovazzino од лат. scopa метла] чистач, сметлар

шкале

ж мн. (škȁle), [итал. scala]

  1. 1. љестве, мердевине
  2. 2. дрвене степенице које воде на таван
шкалина

ж (šàklīna), [итал. scalino] степеница

шканција

ж (škàncija), [венец. scanzia, итал. scansia] зидна полица на којој се држало посуђе

шкап

м (škȁp) повећа пластична посуда, могло би се рећи и "пластични казан"

шкаре

ж мн. (škare), [средњовисокоњем. skȃri]
маказе, ножице

шкартоц

м (škàrtoc), [венец. scartozzo, итал. scartoccio] папирната врећица

шкатула

ж (škȃtula), [итал. scatola] кутија: шкатула шибица

шкип

м (škȋp, škípa), [лат. scyphus] корито од издубљеног дрвета

шкриња

ж (škrȉnja), [итал. scrigno] сандук с поклопцем у коме се чувају разне ствари

шкумлити

несвр. (škȕmliti, -īm) (o животињама) цичати, скичати, цвиљети

шкур

шкура, шкуро (škȗr, škúra, škúro), [итал. scuro од лат. obscurus] таман, мрачан; који је затворене боје: шкура роба

шкура

ж (škȗra), [в. шкур] (обично у мн.) капак на прозору од пуног дрвета, који у потпуности затвара и затамњује просторију

шлапе

ж мн (šlȁpe) плетене патофне које се носе по кући умјесто папуча, у виду суклених чарапа, али до ножног зглоба

шмрека

ж (šmrȅka) в. смрека

шнита

ж (šnȉta) кришка

шопати

несвр. (šópati, šȏpām), [њем. schoppen] хранити (живину) гурањем хране у ждријело, кљукати: шопати гуске

шпага

ж (špága) конопац, уже

шпаде

ж мн. (špȃde, špȃdā/špádī, špȃdama/špádima), [итал. spade] боја у италијанским картама (мач)

ја у купе, а ти у шпаде: противрјечиш ми, не радиш оно што ти кажем, у супротности смо...

шпадонац

м (špadónac, špadónca) аш шпади в. аш, шпаде

шпарати

несврш. (špárati, špȃrām), [њем. sparen] штедјети

шпаркет

м (špȁrket) шпорет, пећ

шпиља

ж (špȉlja) пећина

шпињетак

м (špìnjetak, špìnjetka) в. папршњак

шпигета

ж (špìgeta), [итал. spighetta врпца] везица за обућу, пертла

шпигло

с (špíglo) огледало

шпина

ж (špȋna) славина, чесма

шпица

ж (špȉca), [њем. Spitz врх, шиљак]

1. сјеменка, коштица неких биљака

2. врста алата, длијето

шпорак

шпорка, шпорко (špórak, špórka, špórko), [итал. sporco] нечист, прљав

шпоркати

сврш. (špòrkati, -ām), [итал. sporcare, в. шпорак] упрљати, замазати

штањ

штања, штањо (štȁnj, -a, -o), [итал. stagno] (о дрвеним судовима) који не пропушта течност: штања бачва

штакор

м (štȁkor и štȁkōr) пацов

штерика

ж (štȅrika), [венец. stèrica, итал. (candella) stearica: стеаринска (свијећа)] свијећа

штијати

несвр. (štìjati) риљати

штијач

м (štìjač) пољопривредна алатка која служи за штијање

Синоними (раздвојити их усправном цртом): ашов
штивaти

несвр. (štìvati, -ām), [итал. stivare: натрпати, натоварити брод] слагати на гомилу (обично дрва)

штива

ж (štȋva), [венец. stiva, итал. stiva: дио брода у коме се слаже терет] наслагана гомила нечега (обично дрва)

штокрла

drvena stolica bez naslona

штрањгe

ж мн. (štrȃnjge), [њем. Strang] узде, редне

штрамац

м (štràmac, štàmca), [итал. stramazzo сламарица]

  1. вунена подлога за лежање која се ставља на кревет

  2. мадрац, душек

Page:  1 2 Next »

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

You should upgrade to Internet Explorer 9, please visit the Internet Explorer 9 worldwide page.